Kent Sundberg

Verksamhetsutvecklare och IT-arkitekt
Försäkringskassan

Kent Sundberg driver verksamhetsutveckling där ny teknik möjliggör helt nya processer på Försäkringskassan. Utvecklingen av nya processer sker hela tiden i nära samarbete med verksamheten. Kents kunskap om ny teknik som möjliggörare för nya arbetssätt och hans förståelse för verksamhetens uppdrag ger honom möjlighet att driva utveckling på ett effektivt sätt.Kent är med som talare på konferensen Digitalisering & transformation
i offentlig sektor 2023
27 april 2022

14:20
Så kan gemensamma utvecklingsprocesser och plattformar effektivisera digitaliseringen hos myndigheter
  • Hur kan beslut och införande av digitala tjänster underlättas av samarbeten mellan myndigheter?
  • Hur kan den digitala transformationen flyttas framåt med hänsyn till sekretess för data och andra juridiska ramverk?
  • Vilka tjänster kan utvecklas effektivare genom samarbeten mellan myndigheter?