Kenth Hedevåg

Pedagogisk handledare
Hedevåg pedagogik

Kenth Hedevåg har lång bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. Kenth är även författare till boken ”När mallen inte stämmer”. Boken är till för dem som möter människor som inte alltid passar in i samhällets mallar. En del har diagnoser inom autismspektrat eller ADHD, andra har ingen diagnos men stora svårigheter ändå.Kenth är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 2

14:45
Så skapar du en bättre skolvardag för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Från hjärnforskning till pedagogik
  • Vilka funktioner och förmågor behövs för att klara kunskapsmålen i skolan?
  • Kartläggning som en grund för insatser på organisations-, grupp- och elevnivå
  • Pedagogiska strategier för att kompensera och utveckla funktioner och förmågor
  • Ökad delaktighet genom effektiva elevsamtal. Exempel på olika samtalsverktyg