Kerstin Andersson

Ombudsman LSS
Autism- och Aspergerförbundet (Foto: Christina Teuchler)

LSS-boenden står inför stora utmaningar när det gäller de yngre och äldre brukarna. Vilka behov och önskemål har framtidens brukare? Det är en fråga som är viktig att ställa sig vid planering och byggande av LSS-bostäder. För att kunna möta den yngre generationens krav på LSS-bostad är det grundläggande att man har insikt i vad de tycker och tänker. Medan de äldre brukare får åldersrelaterade sjukdomar som inte har med LSS att göra. Under talarpasset berättar Kerstin om hur du kan arbeta för att anpassa boenden efter framtidens brukare och för de med autisms behov.Kerstin är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 1

11:40
Framtidens brukare – från unga brukares krav, önskemål och förväntningar på LSS-boendet till hur du bemöter och hanterar en åldrande befolkning inom LSS
  • Hur vill unga vuxna bo när de flyttar från föräldrarna? Vilka behov har de som har vuxit upp med personlig assistans?
  • Hur yngre brukares önskemål och förväntningar skiljer sig från tidigare generations och hur du kan hantera detta
  • Dagens brukare blir allt äldre – hur ser du till deras behov och lever upp till de nya kraven detta medföljs av?
  • Vilka gemensamma utmaningar står landets kommuner inför och hur skiljer det sig regionalt?