Kerstin Svensson

Dokumentstyrningsstrateg
Region Skåne

Region Skåne har uppmärksammats för att vara ett landsting som har kommit långt i sitt tänk och genomförandet av en digital informationshantering. Utifrån ett helhetsperspektiv har man tagit fram en generisk plattform med moduler för ärendehanteringen där man är i slutfasen av implementeringen av digitaliserad diariehantering och nämndadministration. En plattform där man har tagit höjd för framtiden och där man vill bygga ett system som ska kunna användas av landstingets 34 000 anställda. Kerstin har varit med från när projektet påbörjades år 2011 och berättar om en spännande förändringsresa mot markant förnyade arbetssätt och roller anpassade för en digital förvaltning.Kerstin är med som talare på konferensen
Dag 1

10:30
Att implementera ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem och införa processbaserad klassificeringsstruktur
  • Så har vi kartlagt hela verksamhetens dokumenthantering och lagt grunden för processorientering inklusive processbaserad arkivredovisning
  • Förändrad ärendehanteringsprocess och vad det innebär för registraturen
  • Vad händer när vi går ifrån en personberoende hantering till en mer digitaliserad och automatiserad process?
  • Vilka blir egentligen de nya arbetssätten för handläggare respektive registratorer?