Kim Elman

Director Center for Cyber Security
RISE Research Institutes of Sweden

Lyssna till Kim Elman, chef för Centrum för cybersäkerhet på RISE, som berättar mer om RISE arbete med cybersäkerhet och bjuder in till ett samtal om trender, hot och möjligheter. RISE är hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner med ca 3000 anställda över hela landet. Vårt uppdrag handlar om att stärka svensk konkurrenskraft och bidra till en hållbar samhällsomställning. För att nå de målen är hög förmåga kring informations- och cybersäkerhet en helt grundläggande förutsättning. Därför bedriver RISE omfattande cybersäkerhetsforskning med spetskompetens inom bland annat IoT och confidential computing. Den allt snabbare digitaliseringen för med sig enorma möjligheter, och Sveriges ambition är att vara bäst i världen på att tillvara dessa. Men, det ställer också stora krav på vår förmåga att hantera de och risker som denna medför. Lösningen är inte enbart teknisk, utan kräver tvärvetenskapliga ansatser som kombinerar kunskap och perspektiv från många olika discipliner.Kim är med som talare på konferensen NIS2-direktivet
1 september

13:30
Varför krävs en bredare analys med flera tvärvetenskapliga forskningsområden för informations- och cybersäkerhet?
  • Vilka områden förutom teknisk utveckling är viktiga att studera för att skydda sig mot cyberhotet?
  • Vilka trender ser RISE när det gället hot och utveckling inom cybersäkerhet?
  • Hur påverkas cybersäkerhet av införande av teknik som IoT och confidential computing?