Klara Edlund

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och docent i psykologi
Dr. Klara Edlund, Clinical & Performance Psychology,
Karolinska Institutet och Sophiahemmet Högskola

Klara Edlund är legitimerad psykolog och psykoterapeut samt docent i psykologi. Hon har under de senaste 30 åren arbetat med ätstörningar och då alla typer av problem relaterade till mat, ätande, vikt, utseende och träning. Klara är forskare vid Karolinska Institutet och Sophiahemmet Högskola samt bedriver sin egen psykologmottagning i Uppsala inriktad mot ätstörningar.Klara är med som talare på konferensen Skolsköterskedagen

16:20-17:00
Goda och hållbara levnadsvanor - skolsköterskors hälsofrämjande arbete inom elevhälsan och utmaningen kring debatten om vikt
  • Bör vi undvika att prata om vikt/anorexia/övervikt/obesitas vid våra hälsobesök inom EMI och kan vi göra skada med våra insatser?
  • Kan vi lära oss något av den pågående debatten?
  • Så kan du arbeta för ökad fysisk aktivitet samt bättre kosthållning hos barn och unga i syfte att förbättra elevernas allmänna hälsa