Klara Frosterud

Arkitekt, partner
White arkitekter

Klara Frosterud är en erfaren arkitekt med gedigen kunskap inom arkitektur och samhällsplanering. Hon är expert inom hållbarhet, stadsutveckling samt lärandemiljöer och multifunktionella byggnader för samverkan. Klara är utbildad arkitekt från LTH och har de senaste 19 åren arbetat på White arkitekter. Hon har bland annat varit ansvarig arkitekt för prisbelönta Messingen i Upplands Väsby, en multibyggnad med gymnasieskola, kulturskola och bibliotek.Klara är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

15:45
Kloka kvadratmeter – vad händer när vi bygger lokaler för både skola, kultur och fritid?
  • Hur behöver du tänka föra att bygga så flexibelt som möjligt för att undvika framtida kostsamma lokalanpassningar?
  • Vad menar vi med ett effektivt lokalutnyttjande och flexibla lokaler?
  • Vad är det viktigaste du behöver tänka på när du utreder möjligheten att bygga lokaler för flera verksamheter?
  • Exempel på samverkanslokaler inom skola, kultur och fritid
  • Visionär programbeskrivning – hur du kan skapa mervärde för staden, verksamheten och ekonomin