Klara Palmberg Broryd

PhD i komplexitet, forskare och konsult
Broryd industrier

Klara är doktor i komplexitet och har en bred erfarenhet av verksamhetsutveckling. Med stöd av hennes egen forskning och erfarenheter bl.a från rollen som biträdande stadsdirektör i Nacka kommun kommer du under denna föreläsning att få en fördjupad förståelse för hur du kan leda och driva förändring i komplexa system.Klara är med som talare på konferensen Stora chefsdagen offentlig sektor 2022
28 april

16:20
Förändringsledning – praktiska verktyg för att leda och driva förändring i komplexa system
  • Om att leda och driva utveckling – effektiva angreppssätt för att lyckas med förändring
  • Hur kan du som chef hantera förändringens alla utmaningar samt identifiera och hantera risker och hinder?
  • Hur kan vi utifrån våra olika professioner och perspektiv bidra till utveckling, förnyelse och verkliga resultat?