Klara Wirdby

Samhällsbyggnadsstrateg
Gävle kommun

Klara Wirdby arbetar som samhällsbyggnadsstrateg på Gävle kommun. Gävle har nyligen passerat 100 000 invånare, är utnämnd till årets näst bästa miljökommun och är aktuell för stora statliga infrastruktursatsningar. Goda kommunikationer, närhet till Stockholm-Arlanda-Uppsala och med fantastiska möjligheter att skapa god livskvalitet för sina invånare är Gävle en mycket attraktiv stad och etableringsort. Nya Ostkustbanan kommer inte bara förbättra pendlingsmöjligheterna, utan även frigöra mark för ytterligare bostäder i centrala lägen och nya regionala tågstationer. Klara berättar om hur Gävle målmedvetet arbetat med förtätning och hållbarhet samt hur det strategiska arbetet ser ut framöver.Klara är med som talare på konferensen Smart stadsutveckling och förtätning av staden
Dag 1

14:00
Vi bygger mera Gävle – grönt, tryggt och nära för 120 000 gävlebor
  • Så skapar vi en hållbar förtätning och smart nybyggnation i en stad som snabbt växer