Knut Venholen

Fastighetschef
Gisslaveds kommun

Många kommuner arbetar för minska sina lokal- och drifts- kostnader. Lokalkostnaderna är inte sällan den andra största utgiftsposten i en kommun och genom en effektiv lokalförsörjning kan lokalkostnaderna sänkas. Under anförandet berättar Inger och Knut om hur man har har genomlyst dessa områden i Gisslaveds kommun för att nå målet om minskade lokalkostnader.Knut är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 2

12:40
Strategier för en ökad lokaleffektivitet och minskade lokalkostnader – så når du resultat genom ökad helhetssyn
  • Strategiska och effektiva arbetssätt som hjälper dig att sänka dina lokalkostnader
  • Så kan du förnya och skapa en effektivare organisation för din fastighetsverksamhet där ni arbetar mot samma mål
  • Hur du utvecklar strategier för sänkta energikostnader och ser till att det finns investeringsmedel för att nå målen
  • Hur du utvecklar den strategiska lokalförsörjningen med goda arbetssätt kring områden såsom kapacitetsbedömning, lokalplanering och lokalförsörjningsplaner
  • Hyreskostnadsanalyser – så tar du fram nyckeltal och jämförelser koppat till hyreskostnader samt investerings- och underhållsplanering
  • Erfarenheter och lärdomar från kommuner som arbetat strategiskt för att sänka sina lokal- och hyreskostnader