Krister Larsson

Tekn. Dr. inom akustik och Senior forskare
RISE Research Institutes of Sweden

Hur ska vi planera och bygga städer med positiva ljudmiljöer? På RISE Research Institutes of Sweden pågår forskning ur ett helhetsperspektiv på bullerfrågan och ett stort fokus läggs på just positiva ljudlandskap. Krister tog sin doktorsexamen inom akustik 2002 och har lång erfarenhet av forskning inom buller. Under anförandet berättar han om hur man kan arbeta med stadsplanering och förtätning av staden ur bullersynpunkt.Krister är med som talare på konferensen Trafikbuller 2019
Dag 1

13:35
Stadsplanering och ljuddesign för reducerat trafikbuller kopplat till stadsbyggande och förtätning av staden
  • Stadsplanering ur ett bullerperspektiv – ett helhetsgrepp
  • Samhällsplanering i bullerutsatta områden – nya förutsättningar och arbetssätt
  • Lågfrekvent buller – en problematik utan egentlig lösning?
  • Hur ska vi upprätthålla en hållbar stadsutveckling i urbana områden där en viss nivå av buller alltid kommer att finnas?