Kristin Bäckström

Kommunikationsstrateg
Systembolaget

Kristin vill i sin roll som kommunikationsstrateg bidra till dialog, samarbete och erfarenhetsutbyte så att vi tillsammans skapar verksamhets- och kundnytta. Kristin har de senaste 8 åren ingått i olika ledningsgrupper på Kronofogden, Skatteverket och sen januari 2020 på Systembolaget. Oavsett arbetsplats är syftet detsamma – att skapa en gemensam riktning, engagemang och en intern handlingskraft.Kristin är med som talare på konferensen Medarbetarengagemang 2023
5 april 2022

13:40
Så utvecklar Systembolaget den interna kommunikationen för framgångsrikt medarbetarengagemang
  • Så tar vi vara på medarbetarengagemanget och skapar ännu mer utrymme för dialog mellan olika delar av verksamheten
  • Hur säkerställer vi att den interna kommunikationen verkligen blir kommunikation, dvs en dubbelriktad process som skapar förutsättningar för delaktighet och eget ansvar hos medarbetarna?
  • Så använder vi oss av effektmål för att kunna mäta och följa upp