Kristin Löf

Poddare och tidigare nämndsekreterare
Podden Kanslifolket

Under detta anförande kommer Lisa Åberg och Kristin Löf att samtala och reflektera utifrån olika ämnen som de har tagit upp i sin podcast ”Kanslifolket” samt utifrån deras samlade erfarenheter som nämndsekreterare. Temat för anförandet blir nämndsekreterarens utmanande roll i gränslandet mellan politik och förvaltning, där du som nämndsekreterare både förväntas stötta och stödja men samtidigt ställa krav och försvara den demokratiska processen. Du som åhörare kommer också få möjlighet att bidra i samtalet med dina frågor och funderingar. Lisa har en bakgrund som nämndsekreterare och kanslichef, Kristin som nämndsekreterare och utredare. Tillsammans har de båda mångårig erfarenhet av nämndadministrativt arbete i både kommun och region. Under våren 2023 beslöt de sig för att skapa podden Kanslifolket. Podden är tänkt att vara ett sällskap i det nämndadministrativa ekorrhjulet på kommunkontoret. Kanslifolket bjuder lyssnarna på diskussioner om politisk ärendehantering, nämndadministration, kommunalrätt och andra aktuella förvaltningsfrågor.Kristin är med som talare på konferensen Forum för nämndsekreterare 2023

14:45
Nämndsekreteraren som en balanserande aktör – hur förhåller du dig till den utmanande rollen i gränslandet mellan politik och förvaltning?
  • Hur säkerställer du som nämndsekreterare högkvalitativa tjänsteskrivelser?
  • Hur verkar du som nämndsekreterare i treenigheten tillsammans med nämndsordförande och förvaltningschef?
  • Hur förhåller du dig som nämndsekreterare till lagstiftarens krav på ärendeberedningsprocessen?