Kristin Norrgård

Projektledare och stabschef
Arvika kommun

Kristin Norrgård är projektledare och stabschef i Arvika kommun. Under anförandet berättar hon om kommunens lyckade utbyggnation av ett befintligt demensboende. Hyresgäster, anhöriga, besökare, personal och smittskydd är mycket nöjda och stolta. I projektet har man gjort en stor satsning på en vacker och behaglig innemiljö, färgsättning och inredning samt en hälsofrämjande utemiljö. Därtill flertalet olika typer av gemensamhetsutrymmen som är väl överblickbara. Projektledaren har lagt mycket kraft på att lyfta in verksamhetens behov i förnyelsen av boendet och på att få med sig förvaltare, politiker, byggare och projektörer på denna resa. Boendet utvecklades före pandemin men där man i efterhand har förstått att boendets utformning blivit mycket lyckat vad gäller hur miljön kan stötta smittskyddsarbetet. Under föreläsningen får du också höra om Arvika kommuns ramprogram för utformning av vård- och omsorgsboende som beskriver principer och krav på lokalerna. Detta för underlätta kommande arbeten med ny- och ombyggnationer i projekterings- och produktionsskede.Kristin är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
29 november

15:40
Framgångsrik utbyggnation med hyresgästerna i fokus – att med begränsade resurser ställa om till ett modernt demensboende med nöjda hyresgäster och stolt personal
  • Här vill jag bo! Utbyggnationen av ett befintligt demensboende blev ett attraktivt hem för hyresgästerna – hur byggnad, inredning och utemiljö kan stötta detta mål
  • Att förnya en befintlig boendemiljö med hyresgästen i fokus – metoder för att involvera verksamheten i planerings- och byggnationsprocessen
  • Hur vi har utformat den fysiska miljön med fokus på det som är hälsofrämjande för personer med demensdiagnos
  • Personcentrerad äldreomsorg med delaktighet och integritet – så har det tagit sig uttryck i boendet
  • Hur vi har valt att modernisera de befintliga lokalerna och inrett kopplat till visionen att skapa trygga och funktionella inne- och utemiljöer som inspirerar
  • Coronapandemin och boendets första tid i drift – så har vi skapat förutsättningar för verksamheten att hålla smittan borta