Kristina Alpner

Verksamhetsutvecklare
Stenungssunds kommun

Jessica Anderberg och Kristina Alpner är verksamhetsutvecklare och arbetar med övergripande verksamhetsutveckling inom Vård och omsorg/sektor Socialtjänst. Under detta anförande delar de med sig av sina erfarenheter kring kommunens digitalisering inom socialtjänsten.Kristina är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023

15:30
Digital omställning i socialtjänsten – så leder och driver du förändringen
  • Så tog vi ett helhetsgrepp kring digitalisering inom socialtjänsten och skapande en sektorövergripande digitaliseringsplan
  • Digital strategi för vård och omsorg – så hålls riktningen vad gäller satsningar och prioriteringar inom digitalisering och välfärdsteknik
  • Digital mognad – ta del av effekter vi ser idag