Kristina Hedman

Säkerhetschef
Trollhättans kommun

En attack i en skola. Ett av de värsta scenarion man kan tänka sig. Sverige har varit relativt förskonat från den här typen av kriser, men i Trollhättan hände det som inte fick hända. Peter och Kristina berättar under talarpasset om sitt krishanterings- och kriskommunikationsarbete både under och efter skolattacken och lyfter både vad man gjorde bra och vad man idag hade gjort annorlunda.Kristina är med som talare på konferensen Kriskommunikation offentlig sektor 2018
Konferens 21 mars

16:20
Skolattacken i Trollhättan – att kommunicera med allmänheten och anhöriga när det ofattbara händer
  • Vilken hjälp hade vi av vår krisberedskapsplan?
  • Anhöriga som i stor skala söker information, stöd och tröst – arbetssätt för att möta utmaningarna för krisorganisationen
  • Så arbetade vi för att undvika ryktesspridning
  • Lärdomar och fallgropar – detta hade vi gjort annorlunda med facit i hand