Kristina Lundberg

Kvalificerad handläggare/utredare
Rättviks kommun

Vi har ett unikt arbete för att få den lokala demokratin att fungera! Vilket häftigt uppdrag vi nämndsekreterare har! Tänker du på det när du vaknar upp på morgonen? ”Nu ska jag rusta mig för mitt viktiga uppdrag i demokratins tjänst?” När du går på fest och säger att du jobbar som nämndsekreterare – säger de andra då: vilket häftigt uppdrag! Tror tyvärr inte det! Vår yrkesgrupp är orättvist okänd. Vet folk vad en nämnd är? Vi har en gemensam utmaning i att synliggöra betydelsen för vårt uppdrag som nämndsekreterare. Kollegor – nu ska vi prata om hur viktiga vi nämndsekreteraren är i den kommunala demokratin. Vi är demokratins väktare!Kristina är med som talare på konferensen Nämndsekreterare 2022
12 oktober

10:10
Nämndsekreteraren som demokratins väktare – roller och ansvar för den demokratiska processen och för hela arbetskedjan kring nämndadministration
  • Nämndsekreteraren – demokratins väktare
  • Vad kännetecknar en god administrativ process inför beslut i fullmäktige, styrelser, nämnder och utskott?
  • Vilket är nämndsekreterarens ansvar för den demokratiska processen och för hela arbetskedjan kring nämndadministration?
  • Hur stärker vi nämndsekreterarens roll i den demokratiska processen?