Kristina Lundberg

Nämndsekreterare
Borlänge kommun

Samverkan mellan kommuner och regioner kan ske i olika former där gemensamma nämnder är en. Borlänge kommun är värdkommun för två gemensamma nämnder och ingår i ytterligare tre. Kristina är nämndsekreterare i Borlänge kommun och har tidigare arbetat som nämndsekreterare vid Hjälpmedelsnämnden i Dalarna där länets samtliga 15 kommuner och regioner ingår. Hon har också erfarenhet av projekt där Mora, Orsa och Älvdalens kommuner sökte former för samverkade. Kristina har en bakgrund som universitetsadjunkt i statsvetenskap vid Högskolan i Dalarna. Under anförandet berättar Kristina om erfarenheter av att arbeta i gemensam nämnd och dess möjligheter och utmaningar.Kristina är med som talare på konferensen Nämndsekreterare 2020
Dag 2

11:25
Gemensam nämnd för gränsöverskridande samarbete – möjligheter och utmaningar
  • Tillsammans är vi starkare – faktorerna bakom behovet av kommunal samverkan
  • Hur formen gemensam nämnd kan bidra till en bättre kvalitet och ökad möjligheter till påverkan
  • Hur hanterar du utmaningar vad gäller styrning och att arbeta för det som blir bäst för de samverkande nämnderna som helhet?
  • Nämndsekreterare i gemensam nämnd – detta är ditt ansvar/roll samt formalia som du behöver ha koll på