Kristina Sabelström Möller

Verksamhetsutvecklare
Bolagsverket

Kristina Sabelström Möller arbetar som verksamhetsutvecklare på Bolagsverket på avdelningen för Digitalisering och innovation. Kristina har lång erfarenhet av digital förändring med användaren i fokus både på strategisk och operativ nivå och har arbetat med detta område inom både offentlig och privat sektor och som forskare.Kristina är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
12 september

11:50
När kundmötet sker i andras gränssnitt – samverkan mellan myndigheter och marknad för ökad kundnytta och tillgänglighet
  • Så samarbetar Bolagsverket och Skatteverket för att skapa förutsättningar för en förbättrad och förenklad kundupplevelse
  • Så skapar vi större nytta för alla och förenklar för kunderna genom gemensamma budskap, samordnade planer och god dialog med system- och tjänsteleverantörerna