Kristina Ullgren

Kommunikatör
RFSL - Riksförbundet för hbtq-personers rättigheter

RFSL grundades 1950 arbetar med hbtq-personers rättigheter i Sverige och världen. Genom hbtq-certifieringen har RFSL hjälpt en rad olika verksamheter däribland badanläggningar att ha en mer inkluderande verksamhet.Kristina är med i den avslutande diskussionen på konferensen Framtidens badanläggningar 2024