Kristoffer Andersson

Utvecklingschef
Odalen Fastigheter

Kristoffer Andersson har under lång tid arbetat med samhällsfastigheter i olika roller. Främst äldreboenden både som fastighetsägare och hyresgäst och fått en bred kunskap om båda parters krav och affärer. Och med det vad som är viktigt för en lyckad helhet. Med ett stort fokus på den fysiska boende- och arbetsmiljön och hur den ska bli mer hemlik har Kristoffer drivit på för bättre, mer anpassad belysning, högre nivå på materialval och ökad kvalitet i både utförande och utformning.



Kristoffer är med som moderator på konferensen Framtidens boende för äldre 2023