Larisa Freivalds

Fastighetsutvecklare
Micasa Fastigheter

Micasa Fastigheter är ett kommunalt bolag och största aktör inom vård- och omsorgsboenden och seniorbostäder med hyresrätt i Stockholm. För att möta behoven av goda boenden för äldre i Stockholm arbetar Micasa Fastigheter fram ett nytt ramprogram för seniorbostäder respektive vård- och omsorgsboende för äldre. Larisa är fastighetsutvecklare på Micasa Fastigheter och Karl är projektchef på Micasa Fastigheter. Under anförandet berättar de om det pågående arbetet med ramprogram för seniorbostäder och de utredningar som de har gjort inom det. Därtill presenterar de ramprogrammet för vård- och omsorgsboenden med nya Rinkeby vård- och omsorgsboende som exempel. Rinkeby vård- och omsorgsboende projekteras under våren 2020. Entreprenadformen är en mix av utförandeuppdrag och totalentreprenad i samverkan.Larisa är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 1

10:45
Ett boende att se fram emot – utveckling av framtidens seniorbostäder och vård- och omsorgslägenheter för äldre i Stockholm
  • Hur skapar vi moderna vård- och omsorgsboenden med hemkänsla och en arbetsmiljö som klarar hygienkraven?
  • Vad vill staden och Micasa Fastigheter uppnå med att satsa på nya seniorbostäder?
  • Vad efterfrågar äldre av ett seniorboende idag, för vilka detaljer finns en betalningsvilja och hur ser framtidens önskemål ut?
  • Lite lajbans vill man ju ha ett tag till – hur skapar vi förutsättningar för social gemenskap?
  • Vad kan en samverkansentreprenad ge för fördelar för kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö?