Lars Ekberg

PhD Associate Professor och Sector Manager
CIT Energy Management

Lars Ekberg arbetar sedan drygt 15 år vid CIT Energy Management som konsult med att bistå bygg- och fastighetsbranschens aktörer när det gäller att hitta vägen till rätt inomhusklimat och effektiv energianvändning. Han är teknisk doktor och docent i ämnet installationsteknik och har en bakgrund som forskare vid Chalmers.Lars är med som talare på konferensen Inomhusmiljö i skolan och förskolan
Dag 2

14:35
Luft och ventilationsproblematik i skolor och förskolor – krav, bedömning och tillsyn


  • Vikten av korrekt ventilation för god inomhusmiljö
  • Kravspecifikationer för ventilation – vilka krav är rimliga att ställa?
  • Utrednings- och tillsynsmetodik – så gör du tillförlitliga mätningar vid ventilationskontroller
  • OVK – Obligatorisk VentilationsKontroll – praktiska tips och råd!
  • Nattavstängd och behovsstyrd ventilation – hur påverkas luftkvaliteten?
  • Hur hanterar du ventilation när lokalen är överbefolkad?
  • Gemensamma bedömningsgrunder och rutiner för uppföljning 
– så löser vi problemen tillsammans med verksamhetsutövaren