Lars Frelin

Docent, föreståndare och programdirektor vid
institutionen för laboratoriemedicin
Karolinska Institutet

Lars har publicerat >45 vetenskapliga artiklar och bedriver forskning inom området vacciner mot infektionssjukdomar. Lars är grundare till två företag och är namngiven uppfinnare på flertalet patent och patentansökningar. Han är en eftertraktad föreläsare inom sitt forskningsområde och gällande forskningsinfrastruktur och förändringsarbete inom life science.Lars är med som talare på konferensen Framtidens laboratorium 2021
24 november

09:10
Framtidens laboratorieverksamhet – den senaste utvecklingen kring labb och dess behov
  • Så kommer labben utvecklas och utformas mot att bli ännu effektivare och flexiblare verksamheter
  • Digitalisering, kollaboration och flexibla arbetssätt – hur kommer vi arbeta i framtiden?
  • Laboratoriet och organisation – så kan du planera för att följa och möta utvecklingen av behov och resurser
  • Tillitsbaserad ledarskap – vad krävs för ledarskap, medarbetarskap och självledarskap i det moderna labbet?