Lars Frelin

Docent, föreståndare och programdirektor
vid institutionen för laboratoriemedicin
Karolinska Institutet

Lars har publicerat >45 vetenskapliga artiklar och bedriver forskning inom området vacciner mot infektionssjukdomar. Lars är grundare till två företag och är namngiven uppfinnare på flertalet patent och patentansökningar. Han är en eftertraktad föreläsare inom sitt forskningsområde och gällande forskningsinfrastruktur och förändringsarbete inom life science.Lars är med som talare på konferensen Stora laboratoriumdagen 2022
24 november

10:00
Framtidens laboratorieverksamhet – den senaste utvecklingen kring labb och dess behov
  • Så kommer labben utvecklas och utformas mot att bli ännu effektivare och flexiblare verksamheter
  • Digitalisering, kollaboration och flexibla arbetssätt – hur kommer vi arbeta i framtiden?
  • Vad krävs av ledarskap, medarbetarskap och självledarskap i det moderna labbet