Lars Hagenäs

Överläkare, docent i barnendokrinolog
Karolinska universitetssjukhuset

Lars är barnläkare med speciellt intresse för tillväxt och kroppslig utveckling hos barn. Han har skrivit en rad undervisningstexter om hur man skall tolka tillväxtförlopp se t-ex- Tillvaxtmanual. Hans föreläsning kommer att handla om hur man använder och tolkar tillväxtkurvor för längd, vikt och BMI.Lars är med som talare på konferensen Skolsköterskedagen

15:30–16:10
Om tillväxtkurvor, tillväxtreferenser, statistik och normalfördelning samt BMI-begreppet
  • Hur bedömer man om barnet växer normalt – tolkning av tillväxtkurvan
  • Vilka barn behöver följas upp mer?
  • När behöver man fundera över bakomliggande sjukdomar?
  • Vanliga tillväxtfrågor och tillväxtavvikelser
  • Ta del av riktiga fall från skolläkarens och skolsköterskans vardag