Lars Hammarborg

Fuktsakkunnig och byggdoktor
CondoConsult

Lars är fuktsakkunnig och byggdoktor, han har en gedigen erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen där han arbetat sedan 1977, som arbetsledare och fastighetsförvaltare. Idag arbetar Lars huvudsakligen med fukt och skadeutredningar, samt utbildning i fukt- och byggteknik. Utbildad kontrollansvarig PBL kategori K. Utbildad BAS P. Diplomerad lufttäthetsprovare.Lars är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 2

14:10
Så identifierar du fukt- och mögelskador samt vidtar rätt åtgärder beroende på situation
  • Så lär du dig att se indikationer på fukt- och mögelskador
  • Undersökningssmetodik och bedömning – fungerande rutiner och strategier för att utreda fukt och mögel
  • Vad bör du mäta, kontrollera och varför?
  • Hur kravställa vid problematik och så väljer du rätt åtgärd beroende på situation