Lars Hammarborg

Fuktsakkunnig och byggdoktor
CondoConsult AB

Lars är fuktsakkunnig och byggdoktor, han har en gedigen erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen där han arbetat sedan 1977, som arbetsledare och fastighetsförvaltare. Idag arbetar Lars huvudsakligen med fukt och skadeutredningar, samt utbildning i fukt- och byggteknik. Utbildad kontrollansvarig PBL kategori K. Utbildad BAS P. Diplomerad lufttäthetsprovare.Lars är med som talare på konferensen Inomhusmiljö i skolan och förskolan

12:40
Rätt arbetssätt och rutiner för tillsyn, identifiering och åtgärder av fukt och mögel i skol- och förskolelokaler
  • Vilka krav och riktlinjer kan du som inspektör rikta till fastighetsägare och verksamhetsutövare vid fukt- och mögelproblematik?
  • Vanliga riskkonstruktioner som påverkar inomhusmiljön i en byggnad – så identifierar och bedömer du förekomst av fukt, mögel och emissioner i en byggnad
  • På vilket sätt är fukt och mögel en olägenhet för människors hälsa och hur går man tillväga vid upplevd ohälsa trots normala värden?
  • Förebyggande arbete och lämpliga saneringsmetoder vid skador