Lars Lidén

Partner, konsult
Meta

Lars Lidén har en bakgrund i offentlig fastighetsverksamhet men är idag partner på konsultföretaget Meta och arbetar med olika uppdrag kring affärstödsutveckling för fastighetsorganisationer. Lars ansvarar även för BIM Alliance intressentgrupp förvaltning och driver projektet ”Produkt- och miljödata Förvaltning” inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.Lars är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 2

10:40
Har ska vi bedöma byggnadsverks status och utvecklingsbehov i framtiden?
  • Hur säkrar du bra beslutsunderlag i ditt fastighetsutvecklingsarbete?
  • Vad krävs för att på ett så objektivt sätt som möjligt bedöma underhållsbehov och göra rätt prioriteringar?
  • Hur jämför du underhållbehoven mellan befintliga byggnader på bästa sätt?
  • Genomgång av metodik för statusbedömningar av byggnader som leder till en högre kvalitet i bedömningar och beslutsunderlag