Lars Pettersson

Enhetschef
Pensionsmyndigheten

Lars är Enhetschef på Pensionsmyndighetens Utvecklingsavdelning, för Enheten Strategisk koordinering. Det innefattar arbetet med myndighetens utvecklingsportfölj samt strategiska förflyttning. Han har tidigare arbetat bland annat på Länsförsäkringar med Affärsutveckling och Marknadsanalys.Lars är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
18 mars

14:15
Så har vi skapat digitala tjänster efter kundens behov i ett sammanhang där staten inte har tillgång till den information som kunden förväntar sig
  • Hur skapar vi nya tjänster där individen har möjlighet att fatta medvetna beslut?
  • Vad har vi åstadkommit hittills och vad återstår?