Lars Strannegård

Rektor
Handelshögskolan i Stockholm

Hur leder man kreativa kunskapsorganisationer och går det att skapa synergieffekter i fusionen av akademisk frihet och kontrollerad kvalitet? Vad är skillnaden mellan bildning och utbildning och varför är det viktigt att låta bildning, av både hjärna och hjärta vara utgångspunkten för människans framgångsrika framtid? Lars Strannegård är rektor för Handelshögskolan i Stockholm och professor i företagsekonomi samt innehavare av Bo Rydins och SCA:s professur i företagsekonomi, särskilt ledarskap vid Handelshögskolan. Han är författare till boken Kunskap som känns där han visar hur estetiska upplevelser kan vara en nyckel till att förstå andras erfarenheter, koppla ihop större skeenden med fakta och inse hur historien är länkad till nuet. Han är styrelseledamot i Sveriges Television, Wanås Konst och Kungens stiftelse för ungt ledarskap. Han har tidigare suttit i styrelser som Beckmans Designhögskola, Filminstitutet, Statens Kulturråd och Svensk Form. Under denna föreläsning kommer han att ge sin syn på universitetens viktiga roll och betydelse för ett demokratiskt samhälle och hur god bildning skapar grunden i ett demokratiskt, empatiskt och fritt samhälle. Dessutom kommer han att dela med sig av sina erfarenheter av konsten att leda denna kreativa kunskapsorganisation som ett akademiskt lärosäte är och vad som är viktigt för att garantera ett hållbart ledarskap som står pall även i extremt snabb förändring.Lars är med som talare på konferensen Framtidens ledarskap i akademin 2023
7 februari

16:30
Om konsten att leda kreativa kunskapsorganisationer för framtidens hållbara bildning
  • Om bildning och utbildning, skillnaden däremellan och om hur vi kan skapa ett förhållningssätt som lägger grunden till det livslånga lärandet
  • Att leda fria akademiker – hur skapas rätt förutsättningar för kreativitet och innovation i akademin?
  • Hur förenas akademisk frihet och kontrollerad kvalitet och hur skapas samverkan mot gemensamma mål?
  • Att leda förnyelse och förändring i en digitaliserad tid – vilka nya krav ställs och vad är viktigt för att säkerställa relevansen i utbildningen?
  • Framtidens ledarskap i akademin – så garanteras ett hållbart ledarskap som står pall även i extremt snabb förändring