Lasse Brand

Trafikplanerare med fokus
Hållbara transporter
WSP

Lasse är trafikplanerare med fokus på hållbara transporter. Hans kärnkompetens inkluderar strategiska analyser, målstyrd planering och samordningsprocesser. Lasse arbetar ofta med ett systemperspektiv för att integrera nya mobilitetslösningar i ett hållbart och attraktivt mobilitetssystem.Lasse är med som talare på konferensen Framtidens mobilitet 2021
28 oktober

11:10
Mobilitetstjänster och utformning för en tillgänglig, hållbar och säker stadsmiljö
  • Betydelsen av tillgänglighet till olika funktioner i staden och hur skapas ett åtkomligt varierande transportsystem?
  • Nya mobilitetslösningar och hållbara transportmedel – vilka alternativa färdmedel till bil fungerar bäst och hur kan man samordna kollektivtrafik, bilpooler, elcykel-pooler och elscootrar?
  • Bilpooler – hur planera för att minska biltrafik och på så sätt även parkeringsytor i stadens kärna?