Lasse Sjöström

Enhetschef Socialpsykiatri/LSS
Avesta kommun

Avesta kommun har man byggt en ny servicebostad med mycket fina resultat. ”Annexgatan” som blev klar 2017. Servicebostaden har ett intressant upplägg med en gemensam byggnad för servicebostad enligt LSS 9:9 och lägenheter för personer som har insatsen boendestöd. Därutöver finns personallägenheter och gemensamhetslokal i byggnaden. Personalen ansvarar för 9 personer som har servicebostad enligt LSS 9:9 samt för 17 LSS-personer som har insatsen boendestöd. På ”Annexgatan” finns inga murar mellan verksamheterna kopplat till servicebostad och de som har insatsen boendestöd. Personalen jobbar gränsöverskridande vilket är effektivt men framförallt positivt för individen där personalens närvaro skapar en ökad trygghet för brukarna. Lasse är enhetschef för socialpsykiatri och LSS i Avesta kommun och har varit med från dag ett i planering och uppförande av ”Annexgatan”.Lasse är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 2

10:55
Nya servicebostaden Annexgatan – så har vi skapat ett tryggt och trivsamt boende och där omsorg och boendemiljöer stöttar individens självständighet
  • Att gå från grupptänkande till individtänkande för framtidens LSS-boende
  • Så har vi identifierat olika brukargruppers behov av boende
  • Hur vi har planerat och utvecklat ett nytt serviceboende kombinerat med lägenheter för personer med boendstöd
  • Så har personalens gränsöverskridande arbetssätt och boendets utformning lett till ökad individualisering och att brukarna trivs och känner sig trygga
  • Hur verksamhetens arbetssätt och boendets utformning har bidragit till ökad livskvalitet och stimulerande vardag för brukarna