Leif Sandberg

Förvaltningsledare
R7

Leif Sandberg arbetar sedan 2011 som förvaltningsledare för R7e-arkiv, en samverkan mellan 13 av landets regioner. R7earkiv erbjuder en gemensam tjänst och förvaltning av mellan- och slutarkiv. E-arkivet innehåller framför allt vårdinformation men även arkiverat material för ekonomi, HR och diarium.Leif är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
Dag 1

13:55
Lösningen R7e-arkiv för unik samverkan mellan flera regioner
  • Så utvecklade vi ett gemensamt e-arkiv för flera regioner med delad drift och förvaltning
  • Så fungerar samspel och åtkomst för de olika aktörerna i e-arkivet
  • Våra motgångar och framgångsfaktorer från införande och användandet av ett gemensamt e-arkiv