Lena Berg

Biträdande rektor
Botkyrka kommun

Falkbergsskolan i Tullinge byggdes ursprungligen 1958. Placeringen i en sluttning och med byggnader på flera olika nivåer gjorde att skolan både var sliten och hade ett behov av att möta upp modern pedagogik. Lösningen blev ett vackert entrérum med bibliotek och café. Hemvister och klassrum på plan 2. En komprimerad skola som utstrålar hållbarhet. För att undvika att behöva ta fram en helt ny detaljplan, bevarande man den gamla skolans aula och matsal. Aulan var tidigare en biograf så resultatet blev konstnärlig utsmyckning, ljussättning och färgsättning som möts i ett scenografiskt film-tema. En utmaning var att se till de gamla lokalerna passade in i den nya skolan på ett naturligt sätt. Skolan invigdes i januari 2022 och de drygt 450 högstadieeleverna kunde flytta in i en ny och modernare skola anpassad för modern pedagogik. Den nya skolgården är dubbelt så stor som den gamla och är, till skillnad från den tidigare, tillgänglig för alla elever.



Lena är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
24 april

11:00
Framgångsrik ny- och ombyggnation av en äldre skola till en modern skola med varierande lärmiljöer och en god inomhusmiljö
  • Riva eller bygga nytt? Erfarenheter från beslutet bakom vår ny- och ombyggnation
  • Att placera och integrera byggnaden i en befintlig kontext – så gjorde vi
  • Positivt samarbete mellan verksamhet och arkitekt är A och O för ett lyckat projekt
  • Hur vi har gått över till nya sätt att organisera oss i hemvister med 4 klasser och 3 klassrum, hemvistsdel och samlingsytor
  • Framtidens skola har inga korridorer – så är skolan utformad
  • Flöden – så har vi skapat väl fungerande flöden för transporter, elevflöden, utställningar, gemensamma ytor och särskilt stöd
  • Så skapas en tydlig styrkedja till verksamheten, vad verksamheten ska tycka till om och inte