Lena Brodin

Trygghetssamordnare
Österåkers kommun

Lena fokuserar på att samordna arbetet med trygghet med alla som kan påverka offentliga miljöer, polis, fastighetsägare, väg- och parkförvalting, företag och boende. Situationell analys och konsekvensanalys är bevisat effektiva verktyg som Lena använder för att genomföra hitta förbättringsmöjligheter och prioritera åtgärder.Lena är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 2

10:45
Skapa en helhetssyn på fysisk miljö och samordna arbetet med trygghet i offentlig miljö
  • Vikten av att tidigt medverka inför alla beslut som påverkar boendemiljöer
  • Hur du genomför konsekvensanalys av varje åtgärd för tryggheten?
  • Vilka aktörer behöver samverka för att skapa tillit till samhället och trygghet?
  • Hur hjälper vi grupper som upplever otrygghet?