Lena Dahlberg

Verksamhetsutvecklare
Borås stad

Lena arbetar som verksamhetsutvecklare på Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad med fokus på digitalisering. Hon är också projektledare för Borås Stad i SKR Kompetenscenter välfärdsteknik. Lena har lång erfarenhet av kommunal verksamhet och äldrefrågor. Där har hon tidigare arbetat både som biståndshandläggare men även som projektledare där fokus har varit på IT. I rollen som verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik blandas nu IT-erfarenheten med kunskapen om seniorer.Lena är med som talare på konferensen Framtidens äldreomsorg 2022
10 februari

11:10
Välfärdsteknik för ökad trygghet, effektivitet och kvalitet i äldreomsorgen – hur når vi dit?
  • Att förbereda, planera, upphandla och implementera välfärdsteknik i äldreomsorgen – vad är viktigt att tänka på i de olika faserna?
  • Förändringsledning – vad är viktigt för att lyckas införa nya digitala arbetssätt?
  • Nyttoanalys – hur skapas ett strukturerat och systematiskt arbetssätt när det gäller att realisera nyttor av välfärdstekniska lösningar?
  • Hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter med digital teknik i fokus – så använder Borås stad digitaliseringens möjligheter för mer självständiga seniorer
  • Konkreta exempel på hur välfärdsteknik bidragit till ökad trygghet och självständighet i Borås stad