Lena Dahlberg

Projektledare
SKR Kompetenscenter välfärdsteknik

Lena Dahlberg och Li Langemark har arbetat för SKR Kompetenscenter välfärdsteknik de senaste tre åren med att stötta kommuner med beslut och införande av välfärdsteknik. Lena har en gedigen erfarenhet av kommun och äldreomsorg och har de senaste 13 åren arbetat med digitalisering av äldreomsorgen. Lena brinner för äldreomsorgens omställning och har haft ett stort fokus på just förändringsledning. Li är en erfaren konsult som har mer än 10 års erfarenhet av att hjälpa kommuner med inköp och projektledning, inom områdena IT och digitalisering. Innan tiden som konsult arbetade Li även som upphandlare inom den offentliga sektorn med ansvar för upphandlingar åt socialtjänsten. Lena och Li har tillsammans en stor bredd och erfarenhet av en digitaliserad vård och omsorg, men med olika ingångar och kompetens.Lena är med som talare på konferensen Framtidens välfärdsteknik 2023
9 maj

10:10
Välfärdsteknik för ökad trygghet, effektivitet och kvalitet i socialtjänsten och äldreomsorgen – hur når vi dit?
  • Att förbereda, planera, upphandla och implementera välfärdsteknik inom socialtjänsten och äldreomsorgen– vad är viktigt att tänka på
  • Hur kan vi arbeta med nyttoanalys och förändringsledningsfrågor genom hela projektet