Lena Falkborg

Fd fritidssamordnare
Viks skola, Värmdö kommun

Det finns många positiva effekter av ökad fysisk aktivitet – såväl vad gäller hälsa och psykiskt välmående som lärande och skolresultat. Ungdomar spenderar dock en stor del av sin vakna tid i stillasittande aktiviteter och den fysiska aktiviteten behöver därför öka, både under skoltid och på fritiden. På Viks skola är fritidshemmen en stor del av barnens vardag. Det finns 7 fritidsavdelningar för förskoleklass till och med årskurs 3 samt fritidsklubb för barnen i årskurs 4–6. Lena har en gedigen erfarenhet av närmare 40 år inom fritids, ta del av hennes tankar från när hon startade upp rastverksamheten fram till nu. Hur hon har lyckats förvandla rasterna till tid full med lek och spännande aktiviteter, hur utlåningsboden på skolan blir en levande del av rasten och hur skola och fritidsverksamheten har vävts ihop till en helhet.Lena är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
Dag 2

14:30
Så kan strukturerad rastverksamhet och utomhuspedagogik bidra till ökat välbefinnande och måluppfyllelse hos eleverna
  • Roligare och tryggare raster – rastaktiviteter utifrån skolgårdens förutsättningar som aktiverar och engagerar alla barnen
  • Hur kan utomhuspedagogiken påverka hälsa, lärande och social interaktion?
  • Fysisk aktivitet på fritids – så höjer du pulsen på din rast- och fritidsverksamhet
  • Att leda andra pedagoger på skolgården – så hjälper du andra att skapa goda förutsättningar för en trygg och innehållsrik rast