Lena Hellström

Fritidschef
Tyresö kommun

I Tyresö kommun arbetar man målmedvetet med att öka folkhälsan och skapa goda miljöer för idrott och fritid. Lena Hellström är fritidschef i kommunen och delar med sig av erfarenheter från det arbetet. Du får bland annat höra om utveckling av friluftsområden, nya idrottshallar för nya sporter samt utveckling av idrottsområdet i närheten av Norra Tyresö Centrum där man bland annat bygger en ny ishall.Lena är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
Dag 2

12:35
Attraktiva och trygga idrotts- och friluftsmiljöer som gör det enkelt att vara fysiskt aktiv året om
  • Attraktivitet, tillgänglighet och trygghet när Tyresö skapar framtidens idrotts- och friluftsmiljöer
  • Hur kan ett friluftsområde bli attraktivt för fler?
  • Hur kan man förädla ett friluftsområde och göra det till en levande plats för rekreation året runt?
  • Hur möter man behovet av idrottsanläggningar och ser till att de kommer in på ett naturligt sätt i stadsutvecklingen?
  • Tyresö kommuns anläggningsutveckling: toppmodern ishall, ny parkourpark och utveckling av idrottsområde i kommunens centrum