Lena Lid Falkman

Ekonomie doktor och forskare
moderna arbetssätt
Handelshögskolan

Lena Lid Falkman är lärare och forskare inom ledarskap, organisation och kommunikation på Handelshögskolan i Stockholm samt lektor i arbetslivsvetenskap på Karlstad universitet. Hybrida arbetssätt, aktivitetsbaserade kontor och ledarskap på distans är återkommande teman i Lena Lid Falkmans forskning och under denna föreläsning kommer du att få ta del av resultaten från hennes senaste forskning inom dessa områden. Du får rykande färska rön om hur de senaste årens stora förändring kring våra arbetssätt påverkar både ledarskapet och självledarskapet och vilka effekter detta ger vad gäller kreativitet, innovation och lojalitet. Lena är specialiserad på ledarskapsfrågor och har ett stort intresse för hur ny digital teknik och nya beteenden i dagens flexibla och hybrida arbetsmiljöer påverkar ledarskap och kommunikation och är en flitigt anlitad och mycket uppskattad och prisbelönt talare.Lena är med som talare på konferensen Framtidens högskoleadministratör 2023
31 maj

16:35
Aktuellt forskningsläge kring hybridarbetsplatsen – om ledarskap och självledarskap i det nya digitala och flexibla arbetslivet
  • Paradigmskifte på arbetsplatsen – vad var det som hände, faktiskt händer och kommer att hända framåt?
  • Hur har behovet och definitionen av en fast arbetsplats förändrats och hur påverkar detta organisation, ledarskap och arbetssätt?
  • Vilka nya krav ställs på ledarskapet och medarbetarskapet för att främja produktivitet, kreativitet och välmående i dagens hybrida organisationer?
  • Work from anywhere – vilka effekter kan vi genom forskning se av flexibla och distribuerade arbetssätt och hur påverkas kreativitet, självledarskap, innovation och lojalitet?
  • Framtidens arbetsplats – hur kommer det nya arbetslivet att se ut och vad är enligt forskningen viktigt för att skapa en arbetsmiljö som stöttar både verksamhetsmålen, skapar trivsel och förutsättningar att prestera bra?