Lena Lid Falkman

Ekonomie doktor och forskare
moderna arbetssätt
Handelshögskolan

Lena Lid Falkman är forskare inom ledarskap, organisation och kommunikation och undervisar sedan 1998 på Handelshögskolan i Stockholm. Hybrida arbetssätt, aktivitetsbaserade kontor och ledarskap på distans är återkommande teman i Lena Lid Falkmans forskning och under denna föreläsning kommer du att få ta del av resultaten från hennes senaste forskning inom dessa områden. Du får rykande färska rön om hur de senaste årens stora förändring kring våra arbetssätt påverkar både ledarskapet och självledarskapet och vilka effekter detta ger vad gäller kreativitet, innovation och lojalitet. Lena är specialiserad på ledarskapsfrågor och har ett stort intresse för hur ny digital teknik och nya beteenden i dagens flexibla och hybrida arbetsmiljöer påverkar ledarskap och kommunikation och är en flitigt anlitad och mycket uppskattad talare.Lena är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023
28 mars

13:30
Aktuellt forskningsläge kring hybridarbetsplatsen och aktivitetsbaserade kontor – om ledarskap och självledarskap i det nya digitala och flexibla arbetslivet
  • Hur har behovet och definitionen av ett kontor förändrats och hur påverkar detta organisation, ledarskap och arbetssätt?
  • Vilka nya krav ställs på ledarskapet och medarbetarskapet för att främja produktivitet, kreativitet och välmående i dagens hybrida organisationer?
  • Work from anywhere – vilka effekter kan vi genom forskning se av flexibla och distribuerade arbetssätt och hur påverkas kreativitet, självledarskap, innovation och lojalitet?
  • Framtidens arbetsplats – hur kommer det nya arbetslivet att se ut och vad är enligt forskningen viktigt för att skapa en arbetsmiljö som stöttar affärsmålen, skapar trivsel och förutsättningar att prestera bra?