Lena Lindström

Verksamhetsnära produktspecialist
Nexer Group

Den snabba utvecklingen som sker nu vad gäller digitaliseringen och den ökande mängden elektroniska handlingar i kombination med nya processorienterade arbetssätt ställer stora krav en sammanhållen och robust informationshantering. Vilka ställningstaganden behövs kring införandet av elektroniska underskrifter för att bidra till både verksamhets- och medborgarnytta? Vilka strategiska val behöver göras och hur säkerställer man en säker hantering med hänsyn till lagkrav, rekommendationer och bevarande? Under denna förinspelade föreläsning får du ta del av Lena Lindström samlade erfarenheter av att ha arbetat med införande och verksamhetsutveckling kopplat till e-underskrifter och informationshantering i ett flertal kommuner och myndigheter.Digitalt bonusmaterial på konferensen eID och e-underskrifter

Måste det vara så svårt? - Hur kan man bryta ner en komplex fråga till hanterbara delar?
  • Att hitta en framkomlig väg när marknaden ständig rör sig – viktiga erfarenheter från ett flertal organisationer
  • Verksamhetens samt omvärldens krav och behov – hur passar de med befintliga standarder och ramverk?
  • Hur vet man om en teknisk lösning uppfyller kraven från verksamheten, PTS och eIDAS?
  • Olika typer, format och nivåer på underskrifter. Personliga certifikat eller stämplar? Enkel, avancerad eller kvalificerad?
  • Hur kan vi göra det enkelt? – Vad är viktigt för att e-underskrifter ska förenkla, förbättra och skapa nytta för såväl medborgare som verksamheter?
  • E-arkiv och långtidsbevarande – vad är viktigt för att säkra hela livscykeln för underskriven handling?