Lena Lindström

Verksamhetsnära produktspecialist
Nexer Group

När en organisation ska anskaffa och implementera e-underskrifter är det många frågor som behöver besvaras. Hur kan man hitta de reella behoven och vad är viktigt att tänka på för att inte riskera att stå utan svar i upphandlingen? Lena har lång erfarenhet som IT-konsult och projektledare och har under de senaste åren arbetat med implementering av elektroniska underskrifter i Örebro kommuns samt som sakkunnig inom e-underskrifter på olika sätt i ett flertal kommuner. Under denna tid har hon samlat på sig mycket verksamhetsnära kunskap kring vad som är viktigt att tänka på inför en upphandling och vid implementering av elektroniska underskrifter för att få allt att landa rätt. Under denna föreläsning kommer Lena att dela med sig av sina bästa tips kring hur man lyckas med upphandling och kravställning för att få den bästa grunden att jobba vidare från sedan.Lena är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning 2022
24 oktober

10:50
Upphandling och kravställning av tjänster för e-underskrifter – vad är viktigt att tänka på?
  • Att kartlägga behov och rannsaka dem – om grunden till en framgångsrik upphandling
  • Vad behöver skrivas under – legala krav och andra behov
  • Vad styr e-underskrifter i Sverige idag – lagar, regler och olika organ Strategiska val – identifiering, certifikat, enkel/avancerad/kvalificerad elektronisk underskrift, dokumentkonvertering, bevarandeformat, validering och arkivering
  • Krav och kriterier – vad är viktigt att tänka på inför kravställningen?
  • Tips och råd om hur man kan anskaffa och implementera e-underskrifter