Lena Lingensjö

Sektionschef Kundtjänst
Sundsvall kommun

Sundsvalls kommun har gjort ett gediget digitaliseringsarbete och blev under förra året utsedda till Årets digitaliseringskommun. Hanna arbetar som digital strateg på kommunen och kommer närmast från CSN där hon som enhetschef arbetade med strategiska utvecklingsfrågor för att leva upp till kunders, medarbetares och uppdragsgivares behov. Lena arbetar som chef för dagens växel och kundtjänstfunktion samt deltar i projektarbetet inför ett kommunövergripande kontaktcenter. Lena kommer närmast från Nordea där hon arbetat vid kontaktcenter som chef men även som verksamhetsutvecklare med fokus på digital utveckling och bra service. Under denna föreläsning får du ta del av hur kommunen utvecklar en medborgarservice i framkant med hjälp av digitaliseringen.Lena är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
12 september

11:00
Så ska Sundsvallsborna bli nöjdast i Sverige
  • Det digitala kundmötet – så arbetar vi för en medborgarservice som svarar upp mot medborgarens krav, behov och förväntningar
  • Så här nyttjar vi dagens och morgondagens teknik för att skapa ett medborgarmöte i världsklass
  • Exempel på hur Sundsvalls kommun arbetar för en sammanhållen medborgarservice