Lena Nordenlöw

Stadsarkitekt
Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby är en tillväxtkommun med spännande utveckling. Kommunens utveckling utgår utifrån medborgarnas behov och önskemål och formas utifrån medborgardialoger och nära dialog med politiker och fastighetsägarna. Under detta anförande delar Upplands Väsby med sig om deras erfarenheter kring social hållbar stadsutveckling.Lena är med som talare på konferensen Socialt hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling 2022
30 augusti

13:15
Så bygger du in social hållbarhet i staden för ett integrerat samhälle – ta del av arbetssätt och metoder
  • Hur utvecklar du processer och arbetsmodeller för att bättre hantera sociala aspekter från planering till genomförande?
  • Hur skapa god samverkan i stadsbyggnadsprocessen mellan kommun och fastighetsägare i ett tidigt skede för ett framgångsrikt projekt
  • Så skapar vi en trygg och levande blandstad där alla kan bo och trivas med olika bostads- och upplåtelseformer