Lena Nordin

HR-direktör
Björn Borg


Hälsofrämjande arbetsplatser 2018