Lena Nordqvist Sjöborg

Enhetschef
Kristianstads kommun

Lena Nordqvist Sjöborg är socionom och har arbetat som socialsekreterare, handläggare, utredare, samordnare, chef och projektledare inom socialtjänst, företagshälsovård, med ESF- och länsstyrelseprojekt samt inom HR och kommunövergripande projekt. De sista fyra åren har Lena varit chef för medborgarcenter i Kristianstads kommun. Under anförandet delar Lena med sig av det förändringsarbete medborgarcenter gjort som resulterat i ett stolt medborgarcenter till nytta för kommunmedborgarna.Lena är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
Dag 1

11:00
Från stuprör till hängränna – så organiserade vi verksamheten för en övergripande, tillgänglig och effektiv medborgarservice
  • Hur har vi format vårt medborgarcenter för att bli ännu mer effektiva och tillgängliga för våra medborgare?
  • Så utvecklade vi ett gott samarbetsklimat inom vår egen verksamhet där vi drar nytta av alla resurser och allas kompetens för en övergripande service
  • Så skapar vi en god arbetsmiljön för våra medarbetare så att de i sin tur kan ge god service till medborgarna
  • Framåtblickar för kommunens medborgarcenter – så planerar vi fortsatt förändringsarbete med kundsvaren som drivkraft