Lena Rosenberg

Docent i arbetsterapi
Karolinska Institutet

Boendemiljön på ett särskilt boende är en komplex miljö där hemmet också är en arbetsplats och en plats för vård och omsorg. Det är därför särskilt viktigt att utforma miljöerna på särskilda boenden så att de stödjer den äldres delaktighet och känsla av hemmastaddhet. ”Everyday Matters”, vid Karolinska institutet, är en tvärvetenskaplig forskargrupp med bidrag från arbetsterapi, antropologi, sociologi, design och etik. I forskargruppen bedrivs forskning i skärningspunkten mellan vardagsliv, vård och omsorg i samverkan med de som berörs av forskningen. En central fråga för forskargruppen är hur tillvaron för personer som bor på vård och omsorgboenden kan bli bättre, med ett särskilt fokus på det som är viktigt för att skapa en meningsfull vardag i relation till den fysiska och sociala miljön. Lena Rosenberg är docent i arbetsterapi vid Karolinska Institutet och forskningsledare för ”Everyday Matters”. Hon är en mycket uppskattad föreläsare som på ett inspirerande sätt förmedlar hur man kan använda den fysiska och sociala miljön för att utforma boendemiljöer som stödjer de äldres delaktighet och känsla av hemmastaddhet. Under föreläsningen får du ta del av många intressanta exempel från forskning på särskilda boenden tillsammans med äldre, personal och anhöriga.Lena är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023

14:20
Så skapas framtidens boendemiljöer med magnetiska platser, rum för delaktighet, rumslig föränderlighet och ett pulserande hjärta som stöttar inflytande och hemmastaddhet
  • Vad är viktigt för att den fysiska och sociala miljön på ett särskilt boende ska bidra till en meningsfull vardag för individen?
  • Känsla av delaktighet och hemmastaddhet – hur blir det verklighet?
  • Hur kan den fysiska och sociala miljön skapa förutsättningar för hemmastaddhet?
  • Hur kan miljö och verksamhet samspela för att möjliggöra äldres inflytande i omsorgens vardag?
  • Boendemiljöns viktiga roll för att stärka en meningsfull vardag inom äldreomsorgen – hur möjliggörs en god livs- och boendekvalitet hela livet?