Lena Rosenberg

Med Dr i arbetsterapi
Karolinska Institutet

Lena är Med Dr i arbetsterapi och biträdande lektor vid sektionen för arbetsterapi vid Karolinska institutet. Lena har en ”fellowtjänst” genom SFO-V med temat ”co-creation”. Hennes forskning fokuserar på boendemiljö för personer som lever på vård- och omsorgsboenden med särskilt fokus på utformning av de gemensamma rummen. Lena leder forskningsprojekten ”Rethinking shared spaces in residential care facilities” och ”Ett äldreboende att längta till”. Forskningsprojekten genomförs i nära samarbete med Verklighetslabbet Stureby i Stockholms stad.Lena är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2020
Dag 1

15:15
Vad behöver de äldre vad gäller deras boende?

Nästa generations äldre har nya behov och krav på sin boendemiljö. För dig som planerar och bygger framtidens boende för äldre betyder det nya strategier och att tydligare behovanpassa boendemiljöerna.

Under denna expertföreläsning kommer du att få ta del av tendenser avseende de fysiska, kognitiva och sociala behov som äldre har samt anpassningar i deras boendemiljöer:

  • Boendemiljöer som matchar äldres behov – vad behöver du ta hänsyn till?
  • Vilka är de tydligaste tendenserna vad gäller äldres hälsa och behov samt anpassningar i sin boendemiljö?
  • Tillgänglighet och teknikstöd som underlättar vardagen för äldre i ordinärt boende
  • Äldre som bor på vård- och omsorgsboende – vilka är behoven? Vari består utmaningarna?
  • Ny forskning kring äldres behov kopplat till utformningen av de gemensamma rummen på vård- och omsorgsboenden