Lena Sköld Hultberg

HR-direktör
Migrationsverket

Lena Sköld Hultberg är HR-direktör på Migrationsverket sedan drygt fyra år och har en lång erfarenhet som chef och HRansvarig inom statlig förvaltning. Frågor om förändringsarbete, chefs- och ledarskap har ständigt varit i fokus med många lärdomar till följd – inte minst vad som är beständigt oavsett förändrat yrkesliv och vad är nytt.Lena är med som talare på konferensen Stora chefsdagen offentlig sektor 2022
25 oktober

14:45
Paradigmskifte på arbetsplatsen – vilka nya krav ställs gällande arbetssätt och ledarskapet i den hybrida arbetsplatsen?
  • Vad är viktigt i det digitala ledarskapet och hur skapas agila och anpassningsbara arbetssätt som stödjer distansarbete?
  • Hur fungerar tillitsbaserad styrning och ledning med medarbetare på distans och/eller i hybridarbete och är det chefen/verksamheten eller individen som styr?
  • Hur kan du skapa en god social arbetsmiljö som främjar människors/medarbetares välbefinnande på arbetsplatsen trots avståndet till arbetsplatsen och kollegorna?