Lena Törnborg

Enhetschef, Controller
Linköpings universitet

LiU (Linköpings universitet) genomförde 2018 ett stort arbete för att få fram förslag på hur verksamhetsstödet skulle kunna förändras kommande år. En extern konsult, Marianne Granfelt, fick i uppdrag att utreda frågan utifrån målsättningen att verksamhetsstödet ska vara robust, effektivt och hålla hög och jämn kvalitet. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur LiU prövat nya vägar att vidareutveckla sitt ekonomi- och inköpsstöd genom att samla ekonomer, controllers och ekonomiadministratörer vid ett av sina campus i en ny organisatorisk enhet, EKUS (Ekonomienheten Campus US). Lena Törnborg arbetar som controller och enhetschef vid EKUS.Lena är med som talare på konferensen Ekonom i högskolan 2023
21 september

11:10
Kvalitet, effektivitet och anpassning i balans – ”centralisering light” för ett verksamhetsnära ekonomistöd
  • Vägen till införande av ett samlat ekonomistöd vid ett av LiU:s campusområden
  • Vilka förändringar har genomförts och hur har de tagits emot?
  • Hur har förändringen bidragit till utvecklad kvalitet och kostnadseffektivitet?
  • Hur påverkas samarbete och samordning mellan och inom verksamhetsstödets olika delar?
  • Konstruktiva observatörer – en modell för att fånga erfarenheter och perspektiv från andra delar av LiU
  • Hur frigör vi resurser till proaktivt och kvalificerat stöd från ekonomer och controllers?
  • Vilka är de största utmaningarna och vad är mest positivt?