Lennart Nilsson

Senior akustikexpert
Akustikmiljö

Lennart Nilsson är en senior akustiker som har arbetat med ljud och akustik i mer än 50 år. Sedan 2001 har han drivit LN Akustikmiljö på heltid tillsammans med kompanjonen Yvet Martin. Ett företag som nu ingår som en del av Projektengagemang. En stor del av företagets verksamhet ägnas åt att utbilda andra.Lennart är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 1

15:25
Buller och höga ljudvolymer inomhus - så bedöma och åtgärda risker
  • Vad menas egentligen med en god ljudmiljö och varför blir ljudnivån hög trots att vi inte önskar det?
  • Så bedöms risken för störningseffekter och hur du undviker skadliga frekvenser
  • Vilken ljudmiljö krävs för att få oss lugna och avslappnade?
  • Kravställning vid upplevda ljudrelaterade besvär – vad har myndigheterna för krav på ljudkomforten?