Lennart Nilsson

Akustiker
PE Teknik & Arkitektur

Lennart har varit verksam som akustiker i 50 år. Under dessa år har han arbetet med det mesta men fokus har legat på hur man upplever ljud, både dåligt och bra, och hur man åtgärdar de problem som kunder upplever.Lennart är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2024
30 november

14:10
Ljudmiljöer inomhus – vilka typer av mätningar krävs och hur bedöma och åtgärda risker för att skapa bättre ljudmiljöer inomhus?
  • Hur påverkar ljud människor?
  • Hur kan du som hälsoskyddsinspektör gå tillväga för att kunna skapa dig en uppfattning om problemet vid klagomål kring ljudmiljön?
  • Vilka akustiska mått är viktiga att kontrollera?
  • Vilka ljudkrav ställer myndigheterna?
  • Hur hanterar man ljudproblem som inte är kravställda
  • Hur påverkar taluppfattbarheten ljudmiljön
  • Vilka krav är rimliga att ställa på projektörer, entreprenörer och leverantörer?
  • Hur säkerställer du att de akustiska kraven uppfylls?