Li Skarin

VD
Luleå Näringsliv AB

Li Skarin hanterar etableringsverksamhet och tillväxtfrågor inom befintligt näringsliv i Luleå. Hon har tidigare varit entreprenör från mediabranschen och drivit hästgård och brinner för demokratisk internationalisering och tillväxt i hela landet. Under denna föreläsning får du ta del av hur det gick till när Luleå attraherade Facebook att etablera sig i deras kommun och vilka positiva effekter detta gav.Li är med som talare på konferensen Framtidens attraktiva näringslivskommun
Dag 2

14:45
Så lyckades vi i Luleå kamma hem Facebooks etablering och skapa ett gott företagsklimat och tillväxt inom kommunen
  • Så kan ni förbättra företagsklimatet i er kommun i samråd med näringslivet för att attrahera etableringar
  • Vad ser vi för möjligheter och utmaningar med stora företagsetableringar
  • Så ser vi på den fortsatta etableringen och samarbetet med näringslivet