Lina Andersson

Säkerhetsstrateg
Helsingborg stad

Lina har en bakgrund inom Polisen, senast som analytiker på grova brott. Hon arbetar sedan våren 2022 inom kommunal verksamhet, på stadsledningsförvaltningens enhet för trygghet och säkerhet. Fokus är myndighetssamverkan och det lokala samverkansrådet som bland annat genomför operativa insatser för att motverka osund konkurrens.Lina är med som talare på konferensen Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2022
8 november

16:15
Kommunalt arbete mot organiserad brottslighet – så minskar vi utrymmet att leva på brott
  • Betydelsen av en lokal lägesbild över den organiserade brottslighet för att få ett helhetsgrepp om stadens utmaningar och möjligheter
  • Så arbetar vi för att den etablerade organiserade brottsligheten ska minska och att nyetablering förhindras
  • Myndighetssamverkan mot osund konkurrens, gemensam tillsyn och kontroll
  • Hur sätta formerna för ett gemensamt arbete mot välfärdsbrott, ekonomisk brottslighet och otillåten påverkan?