Linda Brundin

Specialpedagog och förstelärare
Örtagårdsskolans grundsärskola, Malmö, Rosengård

Linda har ett övergripande uppdrag som innebär att tjänsten innefattar arbete både inom inriktning ämnen, ämnesområden och fritidshemmet. Linda brinner för att utmanas till inkluderande undervisning där alla elever utifrån sina behov och förutsättningar känner delaktighet, samhörighet och ges möjlighet att utvecklas så lång som möjligt. Hon ser stora vinster i att jobba ämnesövergripande och klassöverskridande.Linda är med som moderator på konferensen
Dag 1 - spår grundskola

16:25
Hur du uppnår inkludering över klassgränserna med ämnesövergripande undervisning
  • Två kursplaner i en lektion, hur går det till?
  • Hur samverkar och samarbetar personal över klassgränserna inom hela grundsärskolan
  • Individanpassad skolgång utifrån att varje elev ska kunna utvecklas så långt som möjligt, hur jobbar vi?
  • Kollegial samverkan för att möjliggöra inkludering utifrån varje elevs förutsättningar och behov